Firma PHU Krisstal uzyskała nominację do nagrody gospodarczej województwo łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018” w kategorii „Unijny projekt z potencjałem”.

Nagroda w kategorii „Unijny projekt z potencjałem” dedykowana jest beneficjentom/wnioskodawcom dotacji unijnych, przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020, które wdrażane są przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Pod uwagę brane są projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytaczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mogą mieć wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu.