Firma ukierunkowała swą działalność na usługi w zakresie wykonywania linii technologicznych i przemysłowych do higienicznego wytwarzania wyrobów w przetwórstwie spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym oraz do wytwarzania innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu zajmującego się szeroko rozumianym przetwórstwem. Innowacyjne rozwiązania wpisują się w strategię rozwoju firmy, ukierunkowaną na produkcję nowych i wysoce specjalistycznych linii technologicznych i urządzeń dla przemysłu przetwórczego, zapewniających poprawę jakości przetworzonych produktów.

Firma Krzysztof Antosiak – PHU „KRISSTAL” jest w trakcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych ze wsparciem unijnym, dzięki którym specjalizuje się branżowo ukierunkowując swą działalność na usługi: wykonywania maszyn oraz linii technologicznych i przemysłowych z zastosowaniem innowacyjnych technologii w przemyśle rolno-spożywczym oraz wytwarzania innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstwo prowadzi aktywną działalność badawczo-rozwojową uzyskując prawa własności intelektualnej: patenty oraz wzory użytkowe wydawane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.