Naszą specjalnością są linie technologiczne dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego. Firma oferuję kompleksowe usługi z zakresu projektowania i wykonywania linii technologicznych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która zaprojektuje dla każdego zakładu produkcyjnego linię przemysłową, dobierze odpowiedni gatunek stali, wykona montaż ciągu technologicznego jak również przeprowadzi jego uruchomienie wykonując niezbędne modernizacje posiadanych ciągów technologicznych. W ramach usług prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na wykonane towary i urządzenia.

Firma Krzysztof Antosiak – PHU „KRISSTAL” jest w trakcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych ze wsparciem unijnym, dzięki którym specjalizuje się branżowo ukierunkowując swą działalność na usługi: wykonywania maszyn oraz linii technologicznych i przemysłowych z zastosowaniem innowacyjnych technologii w przemyśle rolno-spożywczym oraz wytwarzania innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstwo prowadzi aktywną działalność badawczo-rozwojową uzyskując prawa własności intelektualnej: patenty oraz wzory użytkowe wydawane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.